Walory turystyczne

Poraj to bardzo atrakcyjne, pełne urokliwych zakątków miejsce, stwarzające mnóstwo okazji do aktywnego spędzania czasu przez cały rok. Jest to region niewyczerpanych możliwości, których przybywa z każdym sezonem

ZALEW PORAJSKI


Zalew Porajski znajduje się na terenie Gminy Poraj, od której wziął zresztą swoją nazwę. Jest to zbiornik retencyjny utworzony poprzez spiętrzenie wód rzeki Warty. Zaporę wybudowano w latach 1977-1978, a głównym celem powstałego wówczas zbiornika było stworzenie rezerwuaru wody technologicznej do procesów produkcyjnych dla Huty Częstochowa. Powierzchnia zbiornika wynosi 5,5 km2, zaś całkowita pojemność to 25,1 mln m3. Jest długi na niespełna 5 km i szeroki max. na 1400 m. Maksymalna głębokość wynosi 13 m. Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku powstało na jego brzegach wiele ośrodków wypoczynkowych i żeglarskich. Obecnie Zalew Porajski to największy akwen w regionie, należący do czołówki polskich sztucznych zbiorników wodnych, wykorzystywany rekreacyjnie przez żeglarzy i wędkarzy.

GMINNY OŚRODEK KULTURY IM. JANUSZA GNIATKOWSKIEGO

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją zajmującą się działalnością kulturalną na terenie Gminy Poraj. Istnieje od 1977 r. Jego siedzibą jest budynek, który powstał w latach trzydziestych XX w. Zbudował go przedsiębiorca Wacław Konieczny jako pałacyk mieszkalny. W czasie wojny budynek został przejęty przez Niemców – urządzono w nim stołówkę i hotel robotniczy dla załogi stacji kolejowej, która była wtedy stacją graniczną między Rzeszą a Generalną Gubernią. Po wojnie stał się własnością gminy i mieściły się w nim kolejno: dom kultury, dzieciniec (przedszkole), ośrodek zdrowia z izbą porodową. Po modernizacji w latach 70. został siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Adres: ul. Piłsudskiego 14; 42-360 Poraj,
tel.: (34) 314 55 48,
www.gokporaj.pl

SALA WIDOWISKOWO – KINOWA „BAJKA”

Budowę samego obiektu rozpoczęto przed I wojną światową, miała to być synagoga dla dość licznej na tym terenie diaspory żydowskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. budowę kontynuowano już jako remizę dla powstałej wtedy Ochotniczej Straży Ogniowej. W wybudowanym obiekcie urządzono także salę widowiskową dla działających przy straży amatorskich zespołów artystycznych. Po II wojnie światowej urządzono w nim na stałe kino „Bajka”, które po kilku modernizacjach funkcjonowało do końca XX wieku. Obecnie, po zakończeniu generalnego remontu w 2014 r., jest to nowoczesna sala widowiskowo – kinowa Gminnego Ośrodka Kultury.

Adres: ul. Piłsudskiego 9; 42-360 Poraj

SKWER PIŁSUDSKIEGO

W centrum miejscowości Poraj znajduje się skwer im. Gen. Józefa Piłsudskiego. 12 września 1998 r. został uroczyście odsłonięty i poświęcony pomnik Generała. Obecnie dzięki staraniom władz Gminy Poraj pomnik został zrewitalizowany i stanowi najbardziej reprezentacyjne miejsce w czasie uroczystości państwowych. Pomnik Piłsudskiego jest także gminnym deptakiem, pozwalającym mieszkańcom oraz turystom na chwile wytchnienia wśród elementów małej architektury oraz bujnej zieleni.

Adres: ul. Piłsudskiego; 42-360 Poraj

ZABUDOWANIA STAREJ STACJI KOLEJOWEJ

W latach 1846 – 49 na terenie Gminy Poraj została wybudowana kolej Warszawsko-Wiedeńska. Podczas budowy kolei równocześnie powstała stacja kolejowa klasy III o nazwie PORAJ, która obejmowała: budynek stacyjny z kasą biletową, poczekalnią i bufetem dla podróżnych, mieszkanie zawiadowcy stacji, nastawnie z warsztatem naprawczym, stację pomp z wieżą ciśnień, magazyny towarów oraz domy mieszkalne dla kolejarzy i ich rodzin.
W czasie II wojny światowej była to stacja graniczna miedzy Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem. Po wojnie stacja funkcjonowała do 1956 r. W latach 1985-87 trwała budowa nowego budynku dworca, który w 2014 r. przeszedł prawdziwą rewolucję architektoniczną i stał się obiektem przystosowanym do najwyższych standardów obsługi podróżnych. W budynku dworca działa Centrum Informacji Turystycznej, które jest kolejną tzw. Bramą na Jurę, czyli punktem w którym można zasięgnąć wszystkich informacji dotyczących regionu.

IZBA PAMIĘCI GMINY PORAJ

Izba Pamięci Gminy Poraj znajdująca się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju poświęcona jest lokalnemu kolejnictwu i kopalnictwu rud żelaza. W Izbie Pamięci zostały zebrane eksponaty poświęcone górnictwu, m.in.: lampy karbidowe, zabytkowe hełmy tekstolitowe i skórzane, barda górnicza, kilof sztygarski, laska dozorcy, świder górniczy, mundury galowe i ubrania robocze górników, a nawet kawałki rud żelaza oraz bryły soli. Ponadto liczne okazy dotyczą kolejnictwa. Są to: czapki zawiadowcy, lampy sygnalizacyjne, ręczny kasownik biletowy, dalekopis telegraficzny, telefon Western Union, aparat monterski polowy i wiele innych ciekawych przedmiotów. Oprócz wymienionych obiektów w Izbie Pamięci znajdują się liczne zdjęcia, reprodukcje, dokumenty oraz literatura fachowa i codzienna, opisujące tamten okres. Eksponaty, częściowo udostępnione przez okoliczne instytucje kulturalne, a także podarowane i wypożyczone od osób prywatnych, są niezmiernie ciekawe i ukazują bogatą historię naszego regionu, będąc wspaniałym świadectwem przeszłości. Izba Pamięci ma na celu upamiętnienie kopalnictwa rud żelaza i górnictwa – dwóch bardzo ważnych dla Gminy Poraj gałęzi przemysłu, które stały się bardzo istotnym elementem historii naszego regionu i mają niemały wpływ na teraźniejszość naszej gminy.

Zapraszamy do zwiedzania Izby Pamięci Gminy Poraj od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

IZBA PAMIĘCI GMINY PORAJ

GMINNY OŚRODEK KULTURY im. Janusza Gniatkowskiego

ul. Piłsudskiego 14; 42-360 Poraj

tel.: (34) 314 55 48

www.gokporaj.pl

e-mail: gok.poraj@op.pl

GMINNE SZLAKI ROWEROWE

NA PASJONATÓW DWÓCH KÓŁEK CZEKAJĄ W GMINIE PORAJ SZLAKI ROWEROWE ZRÓŻNICOWANE ZARÓWNO POD WZGLĘDEM STOPNIA TRUDNOŚCI, JAK I OFEROWANEGO KRAJOBRAZU

WŚRÓD NICH NAJWAŻNIEJSZE TO:

SZLAK NIEBIESKI – DĘBOWCÓWKA – 15,5 KM

Częstochowa Kręciwilk – Korwinów – Dębowiec Lesniczówka – Pustkowie Chorońskie – Choroń – Poraj PKP

SZLAK NIEBIESKI – CISÓW – 28 KM

Poraj PKP – Jastrząb – Rosochacz – Koziegłowy – Huta Szklana Rezerwat „Cisy”

SZLAK NIEBIESKI – HUTNICTWA – 70 KM

Myszków PKP – Mrzygłód – Poręba – Huta Stara – Pińczyce – rezerwat Cisy w Hucie Szklanej – Rzeniszów Łazy – Koziegłówki – Koziegłowy – Rosochacz – Gęzyn – Jastrząb – Poraj

SZLAK ŻÓŁTY – PRZEŁOMU WARTY – 31,5 KM

Częstochowa Kręciwilk – Słowik – Korwinów – Zawodzie – Dębowiec – Olsztyn – Kusięta – Brzyszów – Mstów

SZLAK ŻÓŁTY – EDUKACYJNYCH ZAGRÓD AGROTURYSTYCZNYCH – 29 KM

Poraj PKP – Choroń – Zaborze – Suliszowice – Jaroszów – Przybynów – Ostrów – Masłońskie PKP

SZLAK ZIELONY – OKRĘŻNY WOKÓŁ ZALEWU PORAJSKIEGO – 43,4 KM

Poraj PKP – Choroń – Zaborze – Przybynów – Żarki Letnisko – Podkuźnica – Gęzyn – Jastrząb – Poraj PKP

SZLAK CZARNY – ZAMKÓW – 83 KM

Myszków Światowit PKP – Góra Włodowska – Rzędkowice – Podlesice – Hucisko – Bobolice – Mirów – Łutowiec – Moczydła – Podgaj – Czatachowa – Przewodziszowice – Żarki – Żarki Letnisko – Lgota Mokrzesz – Koziegłowy – rezerwat Cisy w Hucie Szklanej – Pińczyce – Siewierz

SZLAK CZERWONY PORAJ – MORSKO – 46 KM

Poraj PKP – Choroń – Przybynów – Żarki Letnisko – Nowa Wieś Żarecka – Myszków PKP – Ciszówka – ul. Piękna – Gruchla – Kręciwilk – Nierada – Las Rudnicki – Włodowice – Morsko

TURYŚCI I MIESZKAŃCY LUBIĄCY DŁUGIE SPACERY, MOGĄ SKORZYSTAĆ Z KILKU OZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH:

SZLAK ŻÓŁTY – ZAMONITU – 71,5 KM

Poraj PKP – Zaborze – Suliszowice – Złoty Potok – Rezerwat przyrody Parkowe – Ludwinów – Moczydło – Niegowa – Bobolice – Zdów – Rezerwat przyrody Góra Zborów – Kroczyce – Siamoszyce – Giebło – Podzamcze – Hutki-Kanki – Niegowonice

SZLAK ŻÓŁTY – ŻARECKI – 29 KM

Woźniki – Koziegłowy – Nowa Kuźnica – Oczko – Lgota Nadwarcie – Żarki Letnisko – Koza – Żarki – Leśniów – Przewodziszowice

SZLAK ZIELONY – CHOROŃSKI – 11,7 KM

Jastrząb (Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe „Poraj”) – Poraj – Choroń – Dębowiec – Biskupice

SZLAK ZIELONY – WALK 7 DYWIZJI PIECHOTY WRZESIEŃ 1939 – 29,6 KM

Częstochowa Kręciwilk – Krasawy – Pustynia Siedlecka – Siedlec Dąbrówka – Siedlec Krzyże – Brama Twardowskiego – Rezerwat Parkowe – Źródło Zygmunta – Staw Amerykan – Złoty Potok – Kościół Złoty Potok – Zespół pałacowo – dworski – Janów Rynek

SZLAK ZIELONY – IM. JANUSZA BRANDYSA – 25,4 KM

Masłońskie – Podkuźnica (kładka) – Kuźnica wzdłuż linii brzegowej zbiornika – Jastrząb (Marina Poraj) – Poraj (ul. Okulickiego, ul. Jasna, ul. Górnicza, ul. Armii Krajowej, ul. Mickiewicza, ul. Zielona, ul. Sosnowa) – droga leśna w kierunku Ordon (Sucha Woda) – Masłoniowizna – Zaborze – Przybynów – Jaroszów – Zawada

SZLAK CZARNY – IM. BARBARY RYCHLIK – 30,2 KM

Korwinów PKP – Olsztyn – Rezerwat Sokole Góry – Biskupice – Skrobaczowizna – Masłońskie – Poraj – Jastrząb (parking przy Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „Poraj”)